Föreläsningar och seminarier MTC PhD årligt uppföljningsseminarium: Padryk Merkl

2021-06-02 10:00 Add to iCal
Online via Zoom

Anställda vid institutionen för mikrobiologi, tumör- och cellbiologi är välkomna till PhD årliga uppföljningsseminarium med Padryk Merkl onsdagen den 2 juni 2021, kl. 10:00.

Titel

"Nanoscale Functional Materials for Biomedical Diagnostics"

Ordförande

Jonathan Coquet

Handledare

Georgios Sotiriou

Kontakt

Padryk Merkl Postdoktor