Föreläsningar och seminarier MTC PhD årligt uppföljningsseminarium: Mia Abramsson

2021-11-17 10:00 Add to iCal
Campus Solna Rum D0912, Biomedicum, Solnavägen 9 och/eller via Zoom

Anställda vid institutionen för mikrobiologi, tumör- och cellbiologi är välkomna till PhD årliga uppföljningsseminarium med Mia Abramsson, onsdagen den 17 november 2021, kl. 10:00 i D0912, Biomedicum och/eller via Zoom.

Titel

"Untangling allosteric regulation of membrane transporters and ion channels"

Ordförande

Georgios Sotiriou

Handledare

Michael Landreh

Kontakt

Mia Abramsson Doktorand