Föreläsningar och seminarier MTC PhD årligt uppföljningsseminarium: Maria Arceo

2021-06-08 10:00 Add to iCal
Online via Zoom

Anställda vid institutionen för mikrobiologi, tumör- och cellbiologi är välkomna till PhD årliga uppföljningsseminarium med Maria Arceo, tisdagen den 8 juni 2021, kl. 10:00.

Titel

"Understanding heterogeneity of neuroblastoma and pheochromocytoma to identify new cancer targets"

Ordförande

Vicente Pelechano

Handledare

Susanne Schlisio

Kontakt

Maria Arceo Doktorand;Assistent Klinisk