Föreläsningar och seminarier MTC PhD årligt uppföljningsseminarium: Madle Sirel

2021-06-11 10:00 Add to iCal
Online via Zoom

Anställda vid institutionen för mikrobiologi, tumör- och cellbiologi är välkomna till PhD årliga uppföljningsseminarium med Madle Sirel, fredagen den 11 juni 2021, kl. 10:00.

Titel

"Resolvning the placenta binding phenotype of Plasmodium falciparumr"

Ordförande

Gerald McInerney

Handledare

Ulf Ribacke

Kontakt