Föreläsningar och seminarier MTC PhD årligt uppföljningsseminarium: Lourdes Sainero Alcolado

2021-06-10 13:00 Add to iCal
Online via Zoom

Anställda vid institutionen för mikrobiologi, tumör- och cellbiologi är välkomna till PhD årliga uppföljningsseminarium med Lourdes Sainero Alcolado, torsdagen den 10 juni 2021, kl. 13:00.

Titel

"Impact of myc targeting in lipid metabolism in human cancer"

Ordförande

Kaisa Lehti

Handledare

Marie Arsenian-Henriksson

Kontakt