Föreläsningar och seminarier MTC PhD årligt uppföljningsseminarium: Leonie Vetter

2020-12-17 13:00 Add to iCal
Campus Solna Biomedicum D0912, Campus Solna, Karolinska Instituet

Anställda vid institutionen för mikrobiologi, tumör- och cellbiologi är välkomna till PhD årliga uppföljningsseminarium med Leonie Vetter den 17 december 2020.

Titel

""Circular RNAs as novel regulators in Plasmodium falciparum host cell adaptation".

Lärosäte 

Antonio Rothfuchs, Karolinska Institutet. 

Handledare

Ulf Ribacke, Karolinska Institutet.

Kontakt

Leonie Vetter Doktorand