Föreläsningar och seminarier MTC PhD årligt uppföljningsseminarium: Junjie Ma

2021-06-16 11:00 Add to iCal
Online via Zoom

Anställda vid institutionen för mikrobiologi, tumör- och cellbiologi är välkomna till PhD årliga uppföljningsseminarium med Junjie Ma, onsdagen den 16 juni 2021, kl. 11:00.

Titel

"High throughput analysis of genes importance in T helper cell differentiation"

Ordförande

Ulf Ribacke

Handledare

Jonathan Coquet

Kontakt

Junjie Ma Anknuten till Forskning