Föreläsningar och seminarier MTC PhD årligt uppföljningsseminarium: Hannes Hoppe

2021-05-25 10:00 Add to iCal
Online via Zoom

Anställda vid institutionen för mikrobiologi, tumör- och cellbiologi är välkomna till PhD årliga uppföljningsseminarium med Hannes Hoppe, tisdagen den 25 maj 2021, kl. 10:00.

Titel

"Targeting the epigenetic contribution to the trajectory of drug resistance development in Plasmodium falciparum"

Ordförande

Vicente Pelechano García

Handledare

Ulf Ribacke

Kontakt

Hannes Hoppe Doktorand