Föreläsningar och seminarier MTC PhD årligt uppföljningsseminarium: Hanna Danielsson

2021-04-26 11:00 Add to iCal
Online via Zoom

Anställda vid institutionen för mikrobiologi, tumör- och cellbiologi är välkomna till PhD årliga uppföljningsseminarium med Hanna Danielsson den 26 april 2021, kl. 11:00.

Zoom möte

Delta vid mötet via Zoomlänk

Mötes ID: 696 0298 2998
Lösenkod: 908452

Titel

"Preterm birth: the role of maternal antibiotic intake and the early-life changes in the extreme preterm child"

Ordförande

Annelie Brauner

Handledare

Nele Brusselaers

Kontakt

Hanna Danielsson Doktorand