Föreläsningar och seminarier MTC PhD årligt uppföljningsseminarium: Felix Geissel och Jill Zeismer

2021-11-25 10:00 Add to iCal
Campus Solna Rum B0313, plan 3, Biomedicum, Solnavägen 9, Solna

Anställda vid institutionen för mikrobiologi, tumör- och cellbiologi är välkomna till PhD årliga uppföljningsseminarium med Felix Geissel och Jill Zeismer torsdagen den 25 november 2021, kl. 10:00, i Biomedicum.

Felix Geissler: "Flame nanoengineering for antibacterial medical devices"

Jill Zeismer: "Hybrid antibacterial microneedle patches against skin infections"

Ordförande

Michael Landreh

Handledare

Georgios Sotiriou