Föreläsningar och seminarier MTC PhD årligt uppföljningsseminarium: David Mentrup

2021-10-28 14:30 Add to iCal
Campus Solna Rum C0333, Biomedicum, plan 3, Solnavägen 9, Solna

Anställda vid institutionen för mikrobiologi, tumör- och cellbiologi är välkomna till PhD årliga uppföljningsseminarium med David Mentrup, torsdagen den 28 oktober 2021, kl. 14:30 i rum C0333, plan 3 i Biomedicum.

Titel

"High throughput analysis of genes importance in T helper cell differentiation"

Ordförande

Michael Landreh

Handledare

Gerald McInerney

Kontakt

David Mentrup Doktorand