Föreläsningar och seminarier MSCA Postdok Bootcamp 2021, Dag 1

2021-07-02 Add to iCal

Workshop för postodoktorer som ansöker till Marie Sklodowska Curie Actionsmed KI som värd.

Kontakt

Ying Zhao Samordnare
08-524 861 01