Föreläsningar och seminarier Motverka sexuella trakasserier och genusbaserad utsatthet

2021-10-18 14:00 - 16:00 Add to iCal
Online

Syftet med seminariet är att presentera och diskutera pågående forskning i Sverige och internationellt, som ett led i utvecklingen av området. Seminariet sker inom ramen för forsknings- och samverkansprogrammet som initierats av Karolinska Institutet, KTH, Malmö universitet och Nationella sekretariatet för genusforskning vid Göteborgs universitet. Målgruppen är forskare och övriga aktiva inom programmets områden.

Program:
14.00–15.30 Vad är nolltolerans i praktiken?
En pilotstudie om två universitets handläggningsprocesser vid misstänkta sexuella trakasserier. Syftet med studien är att belysa och förstå de organisatoriska processer som leder fram till den diskrepans mellan universitetens uttalade nolltolerans och anställdas erfarenhet av sexuella trakasserier, som konstaterats i tidigare studier. I denna pilotstudie av två fallorganisationer, Umeå Universitet och Karolinska Institutet, utforskas hur nolltolerans omsätts i praktiken.

Britt-Inger Keisu, docent i sociologi och arbetar som föreståndare vid Umeå centrum för genusstudier. Forskningsintressen involverar genus-, organisations- och ledarskapsteori.
Klara Regnö, universitetslektor i organisation vid Mälardalen högskola och jämställdhetsstrateg vid Karolinska Institutet. Forskar inom fältet genus, organisation och ledning med särskilt intresse för arbetslivets organisering, förändring, makt och motståndsuttryck.

15.30–16.00 Uppdatering och information om prevalensstudien 
Karin Dahlman Wright, Karolinska Institutet/Samverkansprogrammet. 

Plats: Zoom (en länk skickas till registrerad e-postadress ett par dagar innan seminariet)

Anmälan: anmälningsformulär

Frågor: Katrin Mörck, KTH kmorck@kth.se 

För mer information om forsknings- och samverkansprogrammet, besök ki.se/genusprogrammet