Konferenser och symposier Möte om hälsorelaterad miljöövervakning

2020-05-06 till
2020-05-07 Add to iCal
Annan Medicon Village i Lund

Välkommen till Naturvårdsverkets möte om hälsorelaterad miljöövervakning. Syftet med mötet är att presentera, sprida och diskutera resultat och frågor med anknytning till pågående verksamhet.

Mötet äger rum den 6-7 maj på Medicon Village i Lund och är kostnadsfritt.  
Antalet platser är begränsat till 100 deltagare så först till kvarn gäller.

Länk till webbplats.
 

Om hälsorelaterad miljöövervakning
Hälsorelaterad miljöövervakning omfattar långsiktig övervakning av miljöfaktorer i den omgivande miljön som kan påverka människors hälsa. Institutet för miljömedicin, IMM, är på uppdrag av Naturvårdsverket datavärd för data som samlas in inom nationell och regional hälsorelaterad miljöövervakning.

Länk till IMM:s webbplats för hälsorelaterad miljöövervakning

Kontakt

Marika Berglund Anknuten till Forskning