Internt möte Möte nätverket för KI:s VFU/VIL handläggare

2022-02-09 Add to iCal
Online
Studenter på praktik
Studenter på praktik Foto: KI

Välkommen till möte med KI:s handläggare för VFU/ VIL.
Syftet med mötena är att diskutera utveckling och nyheter på området, ge uppdaterad information
samt att vara en plattform för gemensamma frågor och samarbete. På dagordningen för mötet står bland annat
E-tjänstekort och KliPP samt att samordnare Christian Edling kommer till mötet och pratar avbrytande av VFU.