Internt möte Möte med nätverket för KI:s studievägledare

2022-02-08 Add to iCal
Online
studenter i grupp
digitala ambassadörer Foto: Ulrich Schulte

Välkommen till Studievägledarnätverksmöte.
Syftet med mötena är att med kollegor diskutera information om utveckling och nyheter på området, ge kompetensutveckling samt vara ett
forum för gemensamma frågor.
På dagordningen för detta mötet står bland annat arbetet VT22 och Elisabeth Larsson berättar om Examenshanteringen.