Internt möte Möte med KI:s nätverk för utbildningsadministratörer

2022-11-16 13:00 - 15:00 Add to iCal
Online https://ki-se.zoom.us/j/69507831033

Nätverket för KI:s utbildningsadministratörer ska förenkla och strömlinjeforma administration kring utbildning, i viss mån ge kompetensutveckling för administratörer, förmedla information om utveckling och nyheter på området, vara ett forum för gemensamma frågor och en plattform för samarbete.

Dekorativ bild.
Utbildningskongressen Foto: Getty Images.

Varmt välkommen till terminens första möte för KI:s utbildningsadministratörer

digitalt onsdag 16 november kl 13-15.

Återkommer med dagordning för mötet.

Kontakt