Internt möte Möte med KI:s handläggare inom utbildningsnämnder och programnämnder

2022-02-03 Add to iCal
Online
Foto: Photo by Perry Grone on Unsplash

Välkommen till möte med KI:s handläggare för utbildningsnämnder och programnämnder.
Syftet är att strömlinjeforma administration kring utbildning, kompetensutveckling och diskutera nyheter på området samt att vara ett forum för gemensamma frågor.
Tema för detta mötet är nya kollegor och att-göra med fokus på
A) Möten, protokoll, beslut
B) Kursplaner, programplaner, reservantagning
C) Ekonomi och kvalitetsarbete