Internt möte Möte inom Nätverket för KI:s utbildningsadministratörer

2023-05-09 13:00 - 15:00 Add to iCal
Online
people joining hands in the middle
People joining hands, collaborating, cooperating. Foto: unknown

Arbetar du med utbildningsadministration på grund nivå och avancerad nivå då är detta nätverket för dig.

Nätverket finns till för att strömlinjeforma administration kring utbildning,
förmedla information om utveckling och nyheter på området, vara ett
forum för gemensamma frågor och en plattform för samarbete.
Vi tar upp frågor som examnation, kurswebbar, Ladok och administration.

Två gånger per termin har nätverket möte.
Kontakta cecilia.forssman@ki.se för närmare informtion.

Kontakt