Internt möte Möte inom Nätverket för KI:s utbildningsadministratörer

2023-01-31 13:00 - 15:00 Add to iCal
Online on line
Illustration med stiliserade människor och kugghjul som ska symbolisera samarbete.
Image downloaded from Pixabay CC0 Foto: Pixabay CC0

Arbetar du med utbildningsadministration på grund nivå och avancerad nivå då är detta nätverket för dig.

Nätverket finns till för att strömlinjeforma administration kring utbildning, i viss mån ge kompetensutveckling för administratörer,
förmedla information om utveckling och nyheter på området, vara ett
forum för gemensamma frågor och en plattform för samarbete.

Två gånger per termin har nätverket möte. Kontakta cecilia.forssman@ki.se för närmare informtion.

Kontakt