Internt möte Möte i nätverket för KI:s VFU/VIL samordnare

2023-05-11 10:00 - 12:00 Add to iCal
Online
Två personer samtalar i en sjukhuskorridor
. Foto: N/A

Du som jobbar som samordnare för VFU/ VIL i utbildning, välkommen på möte med KI:s nätverk.
Syftet med mötena är att diskutera utveckling och nyheter på området, ge uppdaterad information om samverkan med Region Stockholm samt att vara en plattform för gemensamma frågor och samarbete.
På dagordningen för möten står bland annat e-tjänstekort till studenter, handläggning i KliPP, skyddad ID och olika studenträttsliga frågor i samband med VIL/ VFU.

Kontakt