Internt möte Möte i nätverket för KI:s VFU/VIL handläggare​

2022-12-08 10:00 - 12:00 Add to iCal
Online https://ki-se.zoom.us/j/69561658620

Nätverket för handläggare inom VFU/ VIL ska förenkla administrationen kring verksamhetsförlagd utbildning, förmedla information om utveckling och nyheter på området, vara ett forum för gemensamma frågor och en plattform för samarbete.

Studenter på praktik
Studenter på praktik Foto: KI

Välkommen till terminens andra och sista möte. 

Återkommer med dagordning och tema för mötet.

Hör av dig om du har frågor du vill ta upp.

Kontakt