Internt möte Möte i nätverket för KI:s VFU/VIL handläggare​

2022-12-08 10:00 - 12:00 Add to iCal
Online https://ki-se.zoom.us/j/69561658620

Nätverket för handläggare inom VFU/ VIL ska förenkla administrationen kring verksamhetsförlagd utbildning, förmedla information om utveckling och nyheter på området, vara ett forum för gemensamma frågor och en plattform för samarbete.

Studenter på praktik
Studenter på praktik Foto: KI

Välkommen till terminens andra och sista möte. 

Dagordning

  • E-tjänstekort och Kortkontoret
  • Sekretess i Jobsh
  • Uppföljning KliPP 4.0
  • Utomlänsstudenter (både in- och ut)
  • Anpassning av examination för NPF-studenter.
  • IH placeringsstöd
  • öppna canvassidor för VIL handledare (Helena Brodin) 
  • Aktuella frågor.

Vi gästas av KI:s jurist för utbildningsrättsliga frågor Christian Edling. 

Hör av dig om du har frågor du vill ta upp.

Kontakt