Internt möte Möte i nätverket för KI:s VFU/VIL handläggare​

2022-09-22 10:00 - 12:00 Add to iCal
Online https://ki-se.zoom.us/j/61991024683

Nätverket för handläggare inom VFU/ VIL ska förenkla administrationen kring verksamhetsförlagd utbildning, förmedla information om utveckling och nyheter på området, vara ett forum för gemensamma frågor och en plattform för samarbete.

Studenter på praktik
Studenter på praktik Foto: KI

Välkommen till möte i nätverket för KI:s VFU/VIL handläggare​.

På terminens första möte följer vi upp terminsstarten, IT-kedjans genomlysning samt de olika frågorna vi jobbat med under föregående år. 

Tema för mötet är KI:s webbsidor relevanta för oss om jobbar med handläggning och administration av VFU/ VIL.

Hör av dig om du har frågor du vill ta upp på mötet. 

Kontakt