Föreläsningar och seminarier Monocyter, dendritiska celler och myeloida suppressorceller i blod och luftvägar hos patienter med COVID-19 och influensa – konsekvenser för akut infektion och långtidssymtom - Sara Falck-Jones

2022-06-14 10:00 Add to iCal
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna Lokal Cerium J7:20 - plan 7 BioClinicum

Halvtidsseminarium - Sara Falck-Jones

Huvudhandledare: Anna Smed Sörensen, Karolinska Institutet, Institutionen för Medicin, Solna.

Bihandledare: Anna Färnert, Karolinska Institutet, Institutionen för medicin, Solna
Niclas Johansson, Karolinska Institutet, Institutionen för medicin, Solna
Jan Albert, Karolinska Institutet, Institutionen för mikrobiologi, tumör- och cellbiologi.

Halvtidsnämnd: Kristina Broliden, Karolinska Institutet, Institutionen för medicin, Solna

Mattias Svensson, Karolinska Institutet, Institutionen för medicin, Huddinge

Johan Normark, Umeå universitet, Institutionen för klinisk mikrobiologi

Kontakt

Sara Falck-Jones Doktorand