Intern kurs och fortbildning Modul 2: Organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA) Del 2

2023-11-21 13:00 - 16:00 Add to iCal
Berzeliuslaboratoriet, våning 4, Rolf Bergin
Genrebild för publikationer
Foto: Getty Images.

Utbildning i Arbetsmiljöfrågor kopplat till chefens ansvar består av en serie om tre moduler som alla ingår i Karolinska Institutets basutbud av arbetsmiljöutbildningar för chefer.

Målgrupp

Kursen vänder sig till nya/blivande chefer/ledare och till dig inom HR-stöd vid KI, samt till dig som mottagit/kommer motta delegerade arbetsmiljöuppgifter. Kursen är obligatorisk och ska repeteras vart 5:e år digitalt eller live. 

Syfte och innehåll

Kursen uppdelad i två delar.

Del 1 utförs digitalt av Avonova företagshälsa. Denna del syftar till att ge dig kunskap om lagkrav i arbetet med organisatoriska och sociala arbetsmiljöfrågor. 

Del 2 utförs fysiskt på Campus Solna av Ia G Wallgren, HR Specialist i OSA på KI. Detta tillfälle är en workshop där vi arbetar tillsammans utifrån olika case inom det organisatoriska och sociala arbetsmiljöområdet. Syftet med del 2 är att ge dig som chef möjlighet att tillsammans med andra chefer, reflektera över olika tillvägagångssätt för att arbeta med OSA-frågor, på ett systematiskt sätt. 

Du förväntas delta på både del 1 och 2. 

Höstens datum 

Del 1: Måndag den 13:e november 2023 klockan 08:30-12:00, Digitalt via Teams. 

Del 2: Tisdag den 21:a november 2023 klockan 13:00-16:00, Campus Solna, Berzeliuslaboratoriet, våning 4, Rolf Bergin. 

Anmäl dig till Modul 2: OSA

Anmälan gäller för både del 1 och 2. 

Vid frågor, kontakta Ia Gustafsson Wallgren.

Kontakt