Intern kurs och fortbildning Modul 1 - Systematiskt arbetsmiljöarbete för chefer (extrainsatt datum 4 maj)

2022-05-04 9:00 - 15:00 Add to iCal
Online

Denna utbildning ingår i utbildningsserien Arbetsmiljöfrågor kopplade till chefens ansvar, som består av tre moduler.

Målgrupp

Blivande eller nya chefer som har mottagit eller kommer mottaga delegerade arbetsmiljöuppgifter.

Innehåll

  • Grundläggande förståelse för Arbetsmiljölagen, tillämpbara föreskrifter och interna riktlinjer.
  • Principer för chefens ansvar och roll samt de rutiner som krävs för ett systematiskt arbetsmiljöarbete.

Kursen hålls på svenska och sker digitalt via Teams och kräver att du kan logga in mot KI:s Office 365.

För godkänd krävs aktivt deltagande och genomfört kunskapstest.

Kursledare

Patrik Emanuelsson, Henrik Strohmayer, arbetsmiljöingenjör Avonova, företagshälsa