Intern kurs och fortbildning Modul 1 - SAM för chefer och ledare vid KI

2023-03-07 8:30 - 15:00 Add to iCal
Online

Obligatorisk utbildning i systematiskt arbetsmiljöarbete för chefer och personer med delegerade uppgifter inom arbetsmiljö.

Kursen går igenom

  • vilket ansvar du som chef, eller du med delegerad arbetsmiljöuppgift sitter på
  • vilka delar inom svensk arbetsmiljölagstiftning du ska kunna och varför
  • hur du ska och kan delegera samt vilken din roll är vid incidenter
  • konkreta case från KI varvas med genomgång av lagar, föreskrifter och interna styrdokument vid KI


När du skickat in din anmälan genereras ett automatisk bekräftelsemejl med möteslänk, kursmaterial och länk till en digital
anslagstavla i Padlet där vi samlar all information och material. 

Hålls på svenska digitalt via Teams.

Anmäl dig till den 7 mars