Föreläsningar och seminarier Mini-symposium: Vascular Immunity, Inflammation and Atherosclerosis

2022-01-27 13:30 - 18:30 Add to iCal
Online https://ki-se.zoom.us/j/63192870767

Minisymposiet innehåller föreläsningar av internationellt erkända forskare som kommer att belysa ny utveckling och kunskap inom grundläggande, translationell och klinisk vetenskap gällande de mekanismer som ligger till grund för migration av vita blodkroppar till inflammerad vävnad och konsekvenserna av dessa cellers agerande i kärlväggen, vilket spär på inflammationen eller, i vissa fall, kan stimulera till utläkning

Symposiet är tillägnat professor Göran K Hansson som nyligen hade en jämn födelsedag att fira

 

Ateroskleros är en kronisk inflammatorisk sjukdom som drabbar artärer med för individen livshotande komplikationer i form av hjärtinfarkt och stroke, två betydande dödsorsaker. Patologiskt kännetecknas ateroskleros av bildning av lipidfyllda, fibrösa plack i artärväggens intimalager, en långvarig process som föregås av år av lipidansamling, infiltration av immunceller, migration och transformation av glatta muskelceller samt fibrosbildning. Även om inflammatoriska kännetecken hos aterosklerosplack beskrevs för mer än ett sekel sedan har en mekanistisk förståelse för rollen av medfödd och specifik immunitet i aterosklerosprocessen uppkommit först under de senaste decennierna. Detta minisymposium erbjuder en uppdatering av de senaste årens framsteg inom området vaskulär immunitet, inflammation och ateroskleros.

Bekräftade talare:

Göran K Hansson (Karolinska Institutet):   Frying fat in the artery wall - Immune inflammation triggered by LDL

Peter Libby (Harvard Medical School and Brigham and Women’s Hospital, Boston, MA, USA):   Immunity and inflammation in atherosclerosis-no longer just a theory

Yong-Jian Geng (University of Texas Health Science Center at Houston, USA):   Oxidative lipid induction of immune responses and inflammation in atherosclerosis

Lena Jonasson (Linköping University, Sweden):   T cell aging in coronary artery disease

Marc Feldmann (Kennedy Institute of Rheumatology, University of Oxford, UK):   Challenges in discovering therapeutic targets

Jan Nilsson (Lund University, Sweden):   Active and passive immunization targeting apoB antigens

Daniel Ketelhuth (University of Southern Denmark, Denmark and Karolinska Institutet):   Targeting immunometabolism in cardiovascular diseases

Esther Lutgens (University of Amsterdam, Netherlands):   Agonistic immune checkpoints: target - mechanism – therapy

Giuseppina Caligiuri (University Hospital Xavier Bichat, Paris, France):   CD31 as a therapeutic target in atherosclerosis

Norbert Gerdes (University Hospital Düsseldorf, Düsseldorf, Germany):   The co-stimulatory axis CD40/CD40L in cellular crosstalk in CVD

Peder S Olofsson (Karolinska Institutet):   Understanding inflammation requires neuroscience

Datum:

Januari 27, 2022, mellan 13.30 och 18.30 (CET)

Plats:

Minisymposiet kommer att hållas online via Zoom: https://ki-se.zoom.us/j/63192870767 Åtkomstlänk kommer att skickas till de anmälda deltagarna och publiceras på Karolinska Institutets hemsida https://nyheter.ki.se/mini-symposium-vascular-immunity-inflammation-and-atherosclerosis

Registrering:

Detta är ett gratis evenemang. Deltagarna registrerar sig genom att skicka sitt namn, samt information om sin titel, tillhörighet till: athero.immuno.symposium@gmail.com  

Organisationskommitté:

Peder S Olofsson, Karolinska Institutet, Sweden

Lena Jonasson, Linköping University, Sweden

Peter Libby, Harvard Medical School and Brigham and Women’s Hospital, Boston, MA, USA

Yong-Jian Geng, University of Texas Health Science Center at Houston, USA

Anton Gisterå, Karolinska Institutet, Sweden

Sponsorer:

The Journal of Internal Medicine

International Society of Atherosclerosis

North American Vascular Biology Organization

Kontakt