Föreläsningar och seminarier Miljöfaktorers betydelse för hjärtkärlsjukdom

2019-10-15 14:00 - 16:00 Add to iCal
Campus Solna IMM-salen, Institutet för miljömedicin, Nobels väg 13

Seminarium om den nya IMM-rapporten:
Environmental Exposures and Cardiovascular Disease
Editor: Karin Leander, IMM

Flera IMM-forskare har bidragit till rapporten som sammanfattar aktuell kunskap om hur miljöfaktorer, inkluderande faktorer i arbetsmiljön, kan bidra till att orsaka kardiovaskulär sjukdom. Trots en minskande incidens av kardiovaskulär sjukdom under de senaste årtiondena, i Sverige såväl som i de flesta andra länder, är denna grupp av sjukdomar fortfarande en av de främsta orsakerna till sjuklighet och död. Eftersom exponeringsfaktorer i miljön ofta går att påverka utgör kunskap om deras roll i sjukdomsetiologin en viktig grund för utvecklingen av förebyggande strategier. Rapporten är skriven på engelska, med en svensk sammanfattning.

Läs rapporten
Rapporten går att ladda ner som PDF eller beställa i tryckt version till en kostnad av 85 kronor. 

Program

  • Kardiovaskulära sjukdomar -  trender och kända riskfaktorer (Karin Leander)
  • Sjukdomsmekanismer och miljöfaktorers möjliga inflytande (Johan Frostegård)
  • Luftföroreningar och buller (Göran Pershagen)
  • Buller och dieselavgaser i arbetsmiljön (Per Gustavsson)
  • Andra riskfaktorer i arbetsmiljön (Maria Albin)

15.00 - 15.15 Paus (Kaffe/te och kaka)

  • Matvanor och långlivade organiska föroreningar (Agneta Åkesson)
  • Extremt väder och samhällsbyggande (Mare Löhmus)
  • Forskningsbehov och avslutande diskussion

Anmälan
För planeringens skull behöver vi veta hur många deltagare som kan förväntas. Var vänlig och anmäl här.

Välkommen!