Föreläsningar och seminarier Miljöfaktorer och levnadsvanor relaterade till utvecklandet av diabetes

2020-11-18 10:00 - 11:30 Add to iCal
Online Digitalt möte via Zoom

Diabetesförekomsten är hög och ökar över hela världen. I Sverige är 8 % av den vuxna befolkningen drabbad och omkring var femte riskerar att utveckla sjukdomen.

Institutet för miljömedicin (IMM) har tagit fram en rapport som ger en överblick över befintlig forskning kring betydelsen av miljö och levnadsvanor vid utvecklandet av diabetes. Fokus är på typ 2-diabetes som är den vanligaste formen av diabetes, men även andra diabetesformer diskuteras. I rapporten sammanfattas både väl kända rön och diskuteras nya potentiellt viktiga riskfaktorer i miljön.

Vid seminariet presenteras de olika kapitlen och rapportens slutsatser, följt av en allmän diskussion och frågestund.

Program

  • Introduktion och levnadsvanor (Sofia Carlsson)
  • Kost (Josefin Edwall Löfvenborg)
  • Miljökemikalier (Agneta Åkesson eller Anna Beronius)
  • Metaller (Maria Kippler)
  • Luftföroreningar och buller (Göran Pershagen)
  • Grönområden (Mare Löhmus Sundström)
  • Slutsats och framtida forskningsbehov (Sofia Carlsson)
  • Allmän diskussion och frågestund

Anmälan

https://forms.gle/qfiHZUL4SfnJhgpV6


Varmt välkommen!

 

Rapporten kommer att vara nedladdningsbar som PDF-fil och kan beställas i tryckt version (kostnad 85 kronor) på IMM:s webbplats https://ki.se/imm från den 18 november.

Kontakt