Föreläsningar och seminarier Miljö och jämlik hälsa

2021-11-24 13:00 - 14:45 Add to iCal
Online Zoom

Seminariet vänder sig i första hand till myndigheter och organisationer på central, regional och lokal nivå.

Program

13.00

  • Välkommen (Anna Bergström)
  • Introduktion till seminariets tema (Hanna Karlsson och Karin Leander)
  • New approaches to combining heterogeneous sources of information to aid regulatory decision making processes to promote equal health (Matteo Bottai)
  • Könsspecifika risker relaterade till PFAS‐exponering (Mattias Öberg)
  • Yrkets betydelse för diabetesrisk och prognos (Sofia Carlsson)

13.45 5 min paus

13.50

  • Otrygga anställningar – en av hälsans sociala bestämningsfaktorer (Theo Bodin)
  • Sjukskrivning på grund av psykisk ohälsa: betydelse av vardagsliv och genus? (Lisa Holmlund)
  • Nya luftkvalitetsriktlinjer från WHO och hälsorisker vid låga halter – konsekvenser för jämlik hälsa (Petter Ljungman)
  • WHO Chemical Risk Assessment Network Community of Trainers – ett globalt nätverk för att stöda utbildning i hälsoriskbedömning i låginkomstländer (Johanna Zilliacus)
  • Tid för frågor /diskussion

Länk till seminariet (Zoom): https://ki‐se.zoom.us/j/65088512535

Om du har problem med länken, gör så här för att komma in i mötet. 
Öppna zoom. 
Välj: Öppna möte/join a meeting 
Lägg in mötesnummer: 65088512535

Varmt välkommen!