Föreläsningar och seminarier Microbial triggers of autoimmunity: Oral mucosal breaks in RA and Epstein-Barr virus in MS

2022-12-01 15:00 Add to iCal
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna Room J3:04, Bioclinicum ground floor.

The Karolinska Immunology Seminar Series (KiSS): med Professor William Robinson, Stanford University, USA.

En länk kommer att distribueras via KiiM e-postlista.

Detta är ett seminarium i the Karolinska Immunology Seminar Series (KiSS). Syftet med serien är att sammanför dem som är intresserade av immunologi vid Karolinska Institutet och Karolinska Universitetssjukhuset genom att bjuda in framstående talare vars arbete är av allmänt intresse för alla som vill följa aktuella trender inom immunologi.

Föreläsare:

Professor William Robinson, Stanford University, USA.

Anmälan:

Ingen anmälan krävs, men för att få ytterligare information om seminarierna, Zoom-länkar etc ber vi dig följa KiiMs e-postlista. Anmäl dig till KiiMs e-postlista.

Språk:

Seminariet hålls på engelska.

Kontakt

Taras Kreslavskiy, senior forskare.