Föreläsningar och seminarier Metodseminarium: Exempel på utvärdering av kliniskt relevanta behandlingseffekter

2020-09-23 13:00 - 14:30 Add to iCal
Online Via Zoom

Välkommen till online metodseminarium vid enheten för logopedi.
Notera att första halvan av seminariet kommer ske på engelska.

Deltagande via Zoom: https://ki-se.zoom.us/s/62106750365

Observera att seminariet inte kommer att spelas in.

 

Postdoktor Fil. dr. Anders Sand

Adjungerad professor Maria Södersten

Biträdande lektor Sofia Strömbergsson

Abstract

Ofta utvärderas utfallet i behandlingsstudier utifrån om effekterna (förbättringarna) är statistiskt signifikanta. På ett tidigare forskningsseminarium pratade vi om att det kan vara viktigare att utvärdera om behandlingseffekterna är av klinisk relevans (den 19/6 2020; videolänk: Hur bör behandlingar utvärderas?).

Allra helst skulle man vilja på individnivå kunna avgöra om en deltagare har blivit hjälpt eller inte. Den statistiska utvärderingen av behandlingen blir då förhållandevis enkel: ”vilken andel av deltagarna hade kliniskt relevanta behandlingseffekter?” Desto svårare är att veta hur gränsdragningen för kliniskt relevant förbättring ska göras.

På seminariet kommer vi repetera fyra sätt som gränsdragningen kan göras (utifrån reliabilitet, jämfört med referenspopulation, utifrån patientskattning, utifrån klinikers expertis). Sedan kommer vi gå igenom ett pågående och ett planerat behandlingsprojekt och exemplifiera och diskutera hur kliniskt relevant förbättring kan definieras i dessa.

Ett projekt, som utförs i samarbete med forskare i Australien, handlar om att utvärdera feminiserande röstbehandling för transpersoner. Det andra projektet handlar om att utvärdera språkförskola som behandlingsmodell för barn med grav språkstörning. Båda projekten är pågående och utvärderingsprocessen är under utvecklande, gärna utifrån feedback från ert seminariedeltagande!

Kontakt

Anna Peterson Administratör