Föreläsningar och seminarier Metodseminarium: Anders Sand

2023-02-07 16:00 - 17:30 Add to iCal
Online

Tema Behandlingsutvärdering: En patientrapporterad fråga om ökad aktivitet som en del i en generell ansats för att utvärdera logopediska interventioner

Zoom-länk: https://ki-se.zoom.us/j/65815504099

Abstract

Seminariet sker i workshop-format med fokus på

  1. ett förslag på en allmän procedur för att utvärdera logopediska behandlingar och
  2. ett utkast på en patientrapporterings-enkät av behandlingens effekt på patientens aktivitet och delaktighet i verkliga vardagssituationer.

Det första naiva avstampet är att proceduren och enkäten på ett standardiserat ska kunna användas för många olika patientgrupper och behandlingssituationer. Den allmänna proceduren

  1. går ut på att tillstå olika aktörer som är intresserade av olika delar av en behandlingsutvärdering (patienten, behandlaren, myndigheter) och att mäta både aktivitet och delaktighet och tal/röst/svälj-funktion på ett kvalitativt sätt som är genomskinligt för samtliga aktörer. Patientrapporterings-enkäten
  2. består av två delar där patienten vid ett första tillfälle beskriver sin funktion/symptom och hur dessa påverkar/begränsar hen i vardagen och vid det andra tillfället får se sina beskrivningar och i klarspråk skatta om förbättring skett eller ej.

Kontakt

Anders Sand Biträdande lektor