Föreläsningar och seminarier Metodseminarium: Anders Sand

2022-04-21 16:00 - 17:30 Add to iCal
Online via Zoom

Intervall-baserad estimering

Deltagande via Zoom: https://ki-se.zoom.us/j/63490708120

Postdoktor Fil.dr. Anders Sand

Abstract

Det mest frekventa förslaget på vilken statistik som borde ersätta p-värden är intervall-baserad estimering. Men vad är och hur ska man egentligen tolka ett konfidensintervall? På seminariet försöker jag sätta estimering i en kontext och förklara American Statistical Association’s föredragna tolkning av konfidensintervall för olika sorters statistik. Jag vill också ta upp skillnaden på precision och säkerhet, skillnaden på konfidens- och prediktionsintervall, samt hur intervall-baserad estimering kan presenteras och diskuteras i forskningsstudier. Slutligen behöver vi ständigt påminnas om att undvika ”the overconfidence interval”.

 

Kontakt