Föreläsningar och seminarier Metodseminarium: Anders Sand

2021-11-23 16:00 - 17:30 Add to iCal
Online Zoom

Flexibla regressionsmodeller och deras tolkning

Deltagande via Zoom: https://ki-se.zoom.us/j/69934006997

Post doc Anders Sand
Enheten för logopedi

Abstract

Regressionsanalys är ett flexibelt verktyg som passar för att undersöka många kvantitativa forskningsfrågor.

På seminariet ska jag försöka förklara den grundläggande linjära modellen och hur den kan byggas ut för att inkludera nominalskale variabler, upprepade mätningar (mixed-effects modeller), flera prediktorer, och interaktionseffekter. Jag ska också redovisa hur sådana modeller kan illustreras grafiskt och byggas hierarkiskt för att göra dem enklare att tolka. I undervisningssammanhang ser jag en stor fördel med att ett och samma maskineri används för många olika forskningsfrågor.

Kontakt