Föreläsningar och seminarier Metabolic checkpoints of T cell development and function

2023-11-09 15:00 Add to iCal
Campus Flemingsberg Rum 9Q (Månen), ANA Futura 9th Floor.

Karolinska Immunology Seminar Series (KiSS): med Tim Sparwasser, Mainz University Medical Center, Germany.

Detta är ett seminarium i the Karolinska Immunology Seminar Series (KiSS). Syftet med serien är att sammanför dem som är intresserade av immunologi vid Karolinska Institutet och Karolinska Universitetssjukhuset genom att bjuda in framstående talare vars arbete är av allmänt intresse för alla som vill följa aktuella trender inom immunologi.

Föreläsare:

Tim Sparwasser (Mainz University Medical Center, Germany)

Anmälan:

Ingen anmälan krävs, men för att få ytterligare information om seminarierna, Zoom-länkar etc ber vi dig följa KiiMs e-postlista. Anmäl dig till KiiMs e-postlista.

Språk:

Seminariet hålls på engelska.

Kontakt

Taras Kreslavskiy Senior forskare