Konferenser och symposier Medicinhistoria idag

2019-09-30 9:30 - 17:00 Add to iCal
Campus Solna

Medicinhistoria idag 2019 är den tredje i en serie årligen återkommande konferenser med medicinhistoriskt tema som samarrangeras av Institutionen för idé- och lärdomshistoria, Uppsala universitet, och Enheten för medicinens historia och kulturarv, Karolinska Institutet.

Tid: Måndagen den 30 september kl. 9.30 – 17.00. Lunch ingår, middag till självkostnadspris.
Plats: Enheten för medicinens historia och kulturarv, Karolinska Institutet, Haga tingshus, Annerovägen 12, Solna.

Temat för årets konferens är Medicinska kontroverser, och bidrag kan exempelvis handla om

  • Medicinska kontroverser som forskningsfält; historiografiska, metodologiska och teoretiska perspektiv.
  • Medicinska kontroverser som kunskapsobjekt; utmaningar och möjligheter.
  • Medicinska kontroverser, etik och samhällskritik: risker och potentialer.

Även presentationer kring andra tematiker och frågor med relevans för aktuell forskning inom medicinhistoria i vid bemärkelse är välkomna. En session på konferensen behandlar den nyutkomna antologin Medicinska skandaler och moraler. Vetenskapens (etiska) gränser (red. Motzi Eklöf).

Keynote: Centre for Healthcare Ethics, Karolinska Institutet, står för keynote-föreläsningen.

Konferensen är kostnadsfri.
Skicka anmälan och abstracts om max 300 ord senast den 15 augusti (OBS: förlängd deadline för abstracts!).
Besked om accepterade abstracts lämnas den 30 augusti. Presentationerna (som bör hållas korta, exakt längd meddelas senare) kan vara på svenska och andra skandinaviska språk eller engelska. Deltagande utan egen presentation anmäls senast den 30 augusti. Antalet deltagare är begränsat.

Anmälan och information: maria.josephson@ki.se

Varmt välkomna!

Eva Åhrén & Solveig Jülich

Kontakt

Maria Josephson Handläggare