Föreläsningar och seminarier Medicinhistoria i digitala arkiv

2022-02-23 18:00 Add to iCal
Annan Hagströmerbiblioteket, Haga Tingshus
Medicinhistoria
Bild från Johann Gastels Stambok (fl. 1591-1616)

Bibliotek och arkiv över hela världen har i alla tider katalogiserat sina samlingar och därmed gjort det möjligt att hitta det historiska källmaterialet. Alla som sysslat med denna typ av forskning vet att det mödosamma letandet i olika samlingar är basen för det här arbetet och det bygger på fysiska besök och många lärda kontakter.

När nu digitala arkiv och bibliotek börjar växa förstår ju alla att det är en fördel att kunna nå det här materialet från sin egen dator men det är inte så lätt att söka och det är lätt att ge upp! Många har kunnat slå sig till ro med att det digitala fortfarande är alltför fragmentariskt och inte brytt sig om att på allvar söka i dessa samlingar. Det är synd eftersom man i en digital samling kan gå direkt in i källorna och tappa dem på kunskap direkt från texterna. Men hur gör man? Föredraget kommer att visa hur man kan leta efter medicinhistoria med några praktiska exempel på historiska epidemier från Uppsala universitets digitaliserade avhandlingsproduktion mellan 1602-1855, svenska digitaliserade dagstidningar och intervjuer från 70-talet med personer från Österåkers kommun som kom ihåg hur det var när folk hade fått den europeiska sömnsjukan på 1920-talet.

Per Cullhed är konservator och utvecklingsstrateg med inriktning mot digitala bibliotek vid Uppsala universitetsbibliotek och är sedan många år även ledamot i Föreningen Hagströmerbibliotekets Vänner.

Buss 515 (Odenplan) Hållplats Haga Södra
Anmälan emotses före 17 februari
Email: anna.lantz@ki.se Telefon: 070 555 27 36
Förfriskningar serveras
Medlemmar inträde 130 kr Icke medlemmar 180 kr

Kontakt

Anna Lantz Anknuten till Forskning