Föreläsningar och seminarier MedEd Lab om IPE i hemmiljö

2021-05-20 12:00 - 13:00 Add to iCal
Online

Grundligt arbete lönar sig! Danderyds AVC-samordnare Christina Olsson och AKOR inom olika professioner har genom förankring hos ledning och medarbetare kunnat införa IPE i hemmiljö, såväl som peer learning som handledningsmodell.

I vårens avslutning av pedagogiska seminarier gästar KLOK-pristagarna från 2019 MedEd Lab.

Danderyds AVC fick KLOK-priset för hur de genom gott ledarskap organiserar sitt arbete med studenters lärande i fokus. De har bland annat arbetat med interprofessionellt lärande (IPE) i samband med hembesök. Studenterna som deltagit i aktiviteten rapporterar en ökad förståelse för teamarbete och för andra professioners kompetensområden. 

Danderyds AVC-samordnare Christina Olsson kommer att beskriva hur arbetet initierades och utvärderas, samt hur de under åren har arbetat med studenternas lärmiljö. Hur en akademisk vårdcentral med AKOR från olika professioner kan ge nya möjligheter, samt betydelsen av en ny ledning som aktivt arbetar för att ta emot studenter och att det ska vara en bra lärandemiljö.

Det kommer att finnas utrymme för diskussioner i hur arbete med studenters lärmiljö kan skapa ringar på vattnet.

Om seminariet

Seminariet genomförs på svenska och kan komma att spelas in till delar.

KLOK-priset

KLOK (Kliniskt Lärande genom Organisations- och Kompetensutveckling)  tilldelas verksamheter som gjort berömvärda insatser som stödjer grundutbildningen i KI genom något av följande områden.

  • Interprofessionell utbildning
  • Studentcentrerat lärande
  • Pedagogisk kompetensutveckling
  • Pedagogisk utveckling och forskning
  • Miljö för studenternas lärande
  • Genomförande av VFU i samband med covid-19

Syftet är att lyfta goda exempel på verksamheter där man med ett gott ledarskap och en välorganiserad vård med lärande i fokus främjar  verksamhetsförlagd utbildning (VFU) av hög kvalitet för KI:s utbildningsprogram.

Registrering till seminariet

Kontakt

Teresa Sörö Pedagogisk utvecklare