Annan Masterseminarium: Julia Wallmann

2023-05-29 10:00 - 12:00 Add to iCal
Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge Bjuggrenrummet F53, Blickagången 9B

Språkstörning i skolan - olika intressenters erfarenheter

Deltagande via Zoom: https://ki-se.zoom.us/j/63099220099

Meeting ID: 630 9922 0099

Handledare

Professor, Leg. logoped Christina Samuelsson
Karolinska Institutet
Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik - CLINTEC
Enheten för logopedi

Opponent

Leg. logoped Anna Fabiansson
Logopedkliniken Danderyds sjukhus

Rättande lärare

Docent Leg. logoped Sofia Strömbergsson
Karolinska Institutet
Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik - CLINTEC
Enheten för logopedi

Kontakt

Therése Forsberg Administratör