Föreläsningar och seminarier Masterseminarium: Helena Oliv

2023-10-02 10:00 - 12:00 Add to iCal
Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge Bjuggrenrummet F53, Blickagången 9B

Muntligt och skriftligt förklarande hos ungdomar med dyslexi

Handledare

Bitr. lektor Anna Eva Hallin,
Karolinska Institutet
Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik - CLINTEC  
Enheten för logopedi 

Opponent

Leg. logoped Cecilia Gembäck
Logopedmottagningen
Rosenlund

Rättande lärare

Professor, Leg. logoped Christina Samuelsson
Karolinska Institutet
Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik - CLINTEC
Enheten för logopedi

Kontakt

Therése Forsberg Administratör