Föreläsningar och seminarier Masterseminarium: Emma Lindroos

2019-12-06 10:00 Add to iCal
Campus Flemingsberg Alfred Nobels Allé 8, lokal 4Y

Leg logoped Emma Lindroos presenterar och försvarar sitt examensarbete för masterexamen i logopedi med titeln

"Free from Dysphagia? A test Battery to differentiate between mild and no Dysphagia".

Opponent

Fredrik Sand, leg. logoped, doktorand
Funktionsområde logopedi
Karolinska Universitetssjukhuset

Handledare

Kerstin Johansson, med dr, leg. logoped
Enheten för Logopedi
Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik
Karolinska Institutet

Välkomna!

Kontakt

Anna Peterson Administratör