Föreläsningar och seminarier Masterseminarium: Cecilia Gembäck

2023-10-27 13:00 - 15:00 Add to iCal
Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge Bjuggrenrummet F53, Blickagången 9B

Digital indirekt gruppbehandling för barn i förskoleålder som stammar: Effekt på stamningens svårighetsgrad och dess påverkan på barn och föräldrar

Cecilia Gembäck
Leg. logoped,
Logopedmottagningen Rosenlund

Handledare

Universitetslektor, Leg. logoped Tove Edmar Lagerberg,
Institutionen för neurovetenskap och fysiologi,
Sahlgrenska akademin,
Göteborgs universitet

Docent, Leg. logoped Anita McAllister,
Karolinska Institutet,
Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik - CLINTEC
Enheten för logopedi

Leg. logoped, MSc, Specialist tal/stamning Lovisa Femrell,
Logopedkliniken
Danderyds sjukhus.

Opponent

Leg. logoped Ann-Sofie Eriksson,
Rehabenheten,
Västmanlands sjukhus,
Västerås

Rättande lärare

Adjungerad adjunkt, Med Dr, Leg. logoped Ulrika Nygren,
Karolinska Institutet
Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik - CLINTEC
Enheten för logopedi

Kontakt

Therése Forsberg Administratör