Föreläsningar och seminarier Masterseminarium: Anna Lundblad

2021-11-15 15:15 - 17:00 Add to iCal
Online via Zoom

Utvärdering av visuell feedback vid mätning av subglottalt tryck - en metodstudie

Deltagande via Zoom

https://ki-se.zoom.us/j/64837702194?pwd=L0VQZEdWNEZlY3J5WjJGWnlFcVhnQT09

Meeting ID: 648 3770 2194 Passcode: 542348

Handledare

Adjungerad professor Maria Södersten
Karolinska Institutet
Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik - CLINTEC
Enheten för logopedi

Lektor Svante Granqvist
Karolinska Institutet
Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik - CLINTEC
Enheten för logopedi

Opponent

Logoped Ellinor Strandberg
Astrid Lindgrens barnsjukhus
Karolinska universitetssjukhuset,
Solna

Rättande lärare

Docent Anita McAllister
Karolinska Institutet
Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik - CLINTEC
Enheten för logopedi

Kontakt