Föreläsningar och seminarier Masterseminarium: Ann-Sofie Eriksson

2023-06-22 10:00 - 12:00 Add to iCal
Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge Bjuggrenrummet F53, Blickagången 9B

Dysfagi vid ALS - Hur kan ALS-teamet underlätta patienters delaktighet och beslutsfattande gällande dysfagiinsatser?

Handledare

Ass Lektor, Leg. logoped Kerstin Johansson,
Karolinska Institutet
Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik - CLINTEC
Enheten för logopedi

Opponent

Leg. logoped Helena Oliv
Logopedkliniken, Danderyds sjukhus

Rättande lärare

Professor Leg. logoped
Per Östberg
Karolinska Institutet
Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik - CLINTEC
Enheten för logopedi

Kontakt

Therése Forsberg Administratör