Annan Masterexamination Manochehr Atashposh

2020-05-19 13:30 - 14:30 Add to iCal
Annan Zoom

"A comparison of night guards’ fit accuracy fabricated by conventional methods and additive manufacturing"

Masterstudent: Manochehr Atashposh

Handledare: Ulf Örtengren

Opponent: Shigufta Syed

Examinerande lärare: Mutlu Özcan

Examinator och kursansvarig: Nagihan Bostanci

Delta 

Examinationen kommer att sändas via zoom