Föreläsningar och seminarier Magnus N. Celsius och hans anatomiska gravyrer

2019-12-04 18:00 - 22:00 Add to iCal
Campus Solna HAGSTRÖMERBIBLIOTEKET HAGA TINGSHUS Buss 57 (Sveavägen), buss 515 (Odenplan) Hållplats Haga Södra

Magnus N. Celsius (1621 - 1679), farfar till Anders Celsius, var professor i matematik vid Uppsala universitet och även dess rektor. Idag är han kanske mest känd för att ha tolkat hälsingerunorna på 1670-talet. Få känner till hans verksamhet som gravör. Vid 1600-talets mitt graverade han bilder till fyra dissertationer och en avhandling, varav de äldsta utgör de första gravyrerna någonsin i en svensk dissertation.

Några illustrerar universalgeniet Olof Rudbeck d.ä:s dissertation om blodomloppet, som upptäckts av William Harvey 1628, och ytterligare några illustrerar Rudbecks avhandling om hans egen upptäckt av lymfkärlsystemet. Gemensamt för dem alla är att de handlar om anatomi och har anknytning till den medicinska fakulteten vid Uppsala universitet, och att de tillkom med stöd från en krets ur Sveriges intellektuella elit som värnade om att utveckla den medicinska kunskapen och utbildningen i Sverige, Axel Oxenstierna, Drottning Kristina och Magnus Gabriel De la Gardie.

ANNA LANTZ, konstvetare och bokhistoriker arbetar på Hagströmerbiblioteket sedan 2009. Där specialiserar hon sig på böckernas illustrationer, de grafiska teknikerna och deras historia.

Anmälan emotses före den 29 november. 

Email: anna.lantz@ki.se  Telefon; 070 555 27 36 

Förfriskningar serveras
Medlemmar: inträde 130 kr    
Icke medlemmar: 180 kr 

Kontakt

Anna Lantz Handläggare
08-524 860 12