Föreläsningar och seminarier Lunchseminarium Clinicum SÖS

2023-05-15 12:00 - 13:00 Add to iCal
Södersjukhuset Sal Halldin (hiss P, plan 0) eller via Teams

Välkomna till CLINICUM SÖS lunchseminarium!

Klicka här för att ansluta till mötet via Teams

Program

 •  Information från CLINICUM
   Erik Melén, CLINICUM
   
 • Satsning på monitorering
  Helena Lamin & Fuad Bahram
   
 • Kliniska prövningar på Onkologkliniken
  Gunilla Sellerstam & Sara Margolin
   
 • Infrastruktur och förutsättningar för bra klinisk forskning på SÖS
   
 • Diskussion

Anmälan och beställning lunchsmörgås senast onsdag 8/5:
Fuad Bahram, fuad.bahram@regionstockholm.se.

 

Bilden visar den centrala funktionens och nodernas förhållande till varandra.
Clinicum - noder och central funktion

Clinicum

Clinicum bygger på idén om en gemensam funktion som ska underlätta för klinisk och translationell forskning inom KI och Region Stockholm. Forskarna ska erbjudas ett strukturerat stöd i form av samordning kring processer för enklare tillgång till hälsodata och olika typer av hjälp med datahantering och metodfrågor. I projektet samverkar KI och akutsjukhusen i regionen.