Föreläsningar och seminarier Lunchseminarium Clinicum SÖS

2022-10-10 12:00 - 13:00 Add to iCal
Södersjukhuset Sal Årsta Aula (hiss N, plan -3, följ skyltning)

Välkomna till lunchseminariet Klinisk forskning på SÖS – förutsättningar och framgångsfaktorer som arrangeras av Clinicum SÖS!

Program

Välkomna
Sari Ponzer, FoUUi-direktör Södersjukhuset

Klinisk behandlingsforskning med VR-stöd
- rapport från pågående studie 
Robin Hofmann, Kardiologen

Klinisk epidemiologisk forskning och samarbete KI, SÖS och Region Stockholm i BAMSE
Inger Kull, Erik Melén, Sachsska barn- och ungdomssjukhuset

Anmälan och beställning lunchsmörgås senast måndag 3/10:
Fuad Bahram fuad.bahram@regionstockholm.se

Seminariet vänder sig till dig som är forskare eller doktorand på Södersjukhuset.                                                               

Bilden visar den centrala funktionens och nodernas förhållande till varandra.
Clinicum - noder och central funktion

Clinicum

Clinicum bygger på idén om en gemensam funktion som ska underlätta för klinisk och translationell forskning inom KI och Region Stockholm. Forskarna ska erbjudas ett strukturerat stöd i form av samordning kring processer för enklare tillgång till hälsodata och olika typer av hjälp med datahantering och metodfrågor. I projektet som drog igång 1 maj 2021 samverkar KI och akutsjukhusen i regionen. Läs mer om Clinicum.