Föreläsningar och seminarier Lunchseminarie: Transforming NICU Care on a global scale: The Family Integrated Care Movement

2024-05-16 12:00 Add to iCal
Lars Klareskog N-huset U1:02

En lunchföreläsning med Professor Linda Franck, University of California San Fransisco (UCSF).

Inbjudan Linda Franck 16 maj 2024
Inbjudan Linda Franck 16 maj 2024 Foto: N/A

Linda Franck är legitimerad sjuksköterska och professor i omvårdnad och familjehälsovård vid University of California San Francisco (UCSF). Hennes forskningsprogram fokuserar på hälso- och sjukvård för akut och kroniskt sjuka spädbarn och barn, i samhälls- och hälsovårdsmiljöer. Hennes senaste forskning fokuserar på innovativa strategier för att förbättra familjecentrerad vård och förbättra partnerskapen mellan familjer, samhällen och hälsovårdssystem för att säkerställa att barn får optimal hälsovård före, under och efter sjukhusvistelse.

 

Strategiska forskningsområde Vård vid KI sponsrar med kaffe och mackor.

Kontakt

Wibke Jonas Lektor
+46852482871